Over ons

De Huizenpluizer is een recent initiatief bedoeld als antwoord op de steeds krapper wordende huizenmarkt. In onze optiek biedt de reguliere markt onvoldoende aanbod om de gewenste doorstroming te realiseren. Het gevolg is dat honderdduizenden mensen wel willen verhuizen, maar niet kunnen.

Ons antwoord bestaat uit het inzichtelijk maken van het zogenaamde latente aanbod. Dat wil zeggen, de huizen van iedereen die wel wil verhuizen, maar de stap zijn woning daadwerkelijk te koop te zetten een brug te ver vindt. Volgens ons onderzoek, gebaseerd op cijfers van CPB, VEH en NVM, bedraagt het latente aanbod rond de 900.000 woningen.

Waar de reguliere sites alleen woningen aanbieden die reeds te koop staan, willen wij juist een netwerk opbouwen van huizen die nog niet te koop staan. Wanneer dit latente aanbod eenmaal voldoende inzichtelijk is geworden, dan biedt dit mogelijkheden om onderhands woninguitwisseling te realiseren: ofwel woningruil, ofwel middels huizenketens.